Cyrass

Befalskolen i Sør-Trøndelag. Sort diabas og hvit granitt. Høyde 3,5m inkl. sokkel